BAO BÌ

NGUYÊN PHỤ LIỆU BAO BÌ

thông tin liên hệ
Ms. Thảo
- 036 653 0220

-

Mùa này có gì

Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp rượu Đông trùng Hạ thảo
Hộp rượu Đông trùng Hạ thảo
Hộp Đông trùng Hạ thảo
Hộp Đông trùng Hạ thảo

Hộp Bánh

Hộp bánh trung thu
Hộp bánh trung thu
Hộp bánh trung thu
Hộp bánh trung thu
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng
Hộp quà tặng

Hộp Trà

Hộp trà
Hộp trà
Hộp trà
Hộp trà
Hộp trà
Hộp trà

Hộp Rượu

Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu

Hộp Socola

Hộp socola
Hộp socola
Hộp socola
Hộp socola
Hộp socola
Hộp socola

Túi Giấy

Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy